facebook vimeo instagram

GABUKOW

Autorski projekt artystyczny na pograniczu sztuki, designu i socjologii oparty na
metodologii Design Thinking „Persona”.

Jego celem jest wielowymiarowe rozpoznanie i kreatywna odpowiedź na
społeczne potrzeby mieszkańców badanego obszaru (np. miasta, dzielnicy, społeczności).

Projekt jest otwartym, długofalowym działaniem, w którego założeniu są realizacje w wielu lokalizacjach,
by w rezultacie stworzyć wspólną ekspozycję zbiorowych lokalnych/osobistych i społecznych potrzeb
oraz aspiracji ludzi w różnych częściach świata.

Jego podstawą jest seria pogłębionych wywiadów z mieszkańcami na temat ich potrzeb, pragnień i relacji.
Drugi etap to analiza wyników oraz zaprojektowanie i realizacja kreatywnej odpowiedzi
na ich najgłębsze kolektywne pragnienia i potrzeby.
Trzecim etapem jest prezentacja rezultatów projektu mieszkańcom w możliwie inkluzywnej formie.

 

Najgłębszą kolektywną potrzebą mieszkańców Donostii/San Sebastian okazała się
potrzeba wzajemnego zaufania, otwartości i empatii-
głównie w kontekście przemian polityczno- społecznych w Kraju Basków
(najpierw dzielący ludzi reżim Franco, następnie codzienność przemocy
i kryzys więzi społecznych w związku z działalnością ETA).

 

 

 

Najgłębszymi kolektywnymi potrzebami mieszkańców Szczepina okazały się:
potrzeba poczucia wspólnoty – współpracy, otwartości, i życzliwości.

 

Jako odpowiedź i ilustrację tych potrzeb stworzyłam instalacje:
„(Ż)aluzja” i „Ja|Oni”, oraz przygotowałam akcję „Szczepińskie Ciasteczka”.